ست کامل طرح گیشنیز 

سرویس گیشنیز 

شامل گردنبند دستبند انگشتر گوشواره
جنس قالب ها مس
جنس زنجیر گردنبند مس ۵۰ سانتی

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید