گردنبتد درخت رنگین کمان

رومانتویی درخت رنگین کمان. طراحی در رزین بسیار زیبا هر طرحی بخواین قابل اجراست. جنس رکاب مسی جنس زنجیر مس ۵۰ سانتی 

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید