ست کامل بیضی

ست کامل بیضی
شامل گردنبند. دستبند. گوشواره. انگشتر
جنس قالب ها مس
جنس زنجیر گردنبند مس ۵۰ سانتی

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید