نیم ست دایره

نیم ست دایره
شامل گردنبند. انگشتر
جنس قالب ها مس
جنس زنجیر گردنبند مس ۵۰ سانتی

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید