نیم ست با طرح مرغ آمین

نیم ست گردنبند انگشتر و دستبند با طرح مرغ آمین

قطر پلاک گردنبند : 4 سانتی متر 

جنس قالب ها مس
جنس زنجیر مس ۵۰ سانتی

 

مرغ آمین درد آلودی است کاواره بماند
رفته تا آنسوی بیداد خانه بازگشته
رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی اب و دانه
نوبت روز گشایش را در پی چاره بماند

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید