نیم ست رزین مس طرح بیضی

نیم ست با طرح خاص
شامل گردنبند دستبند انگشتر گوشواره
جنس قالب ها مس
جنس زنجیر گردنبند مس ۵۰ سانتی

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید